Friday, December 30, 2011

2012 greetings

Nawa'y maging ligstas sa disgrasya ang ating pagsalubong sa 2012 at pagdiriwang na kaugnay nito.

No comments:

Post a Comment