Sunday, July 22, 2012

Pagoda sa Hagonoy

PAGODA SA HAGONOY.  Makikita sa larawan ang pituyang kinasasakyan ng imahe  ng Sta. Ana.  Ang pituya ay hila ng bangkang de motor. Hulyo 21.

Ilan sa mga lumahok sa taunang prusisyon sa ilog.

No comments:

Post a Comment