Saturday, March 22, 2014

TOO BIG, A PROBLEM. Isang photo essay sa kakulangan ng tubig


Sa paggunitya ng World Water Day noong marso 22, tinatawag ang pansuin bawat isa na bigyang pagpapahalaga ang pangangalaga sa lumiliit na suplay ng tubig sa mundo.  Makikita sa larawan ang natuyong SFR sa San Miguel, Bulacan. DB
Madarama ang lungkot ng magsasakang ito habang pinagmamasdan ang natutuyon tinggalan ng tubig sa San Miguel, Bulacan.  DB


Maging ang dating lubaluban ng kalabaw ay natuyo na rin. DB

Enero pa lamang ay natuyo na ang SFR na ito sa bayan ng San Miguel, Bulacan. DB

Ang pananim na palay ay hindi namunga,kaya't pinagsugahan na ng baka upang makain. DB

LUGI na naman, ito ang nagkakaisang pahayag ng magsasakang ito na napinsala ang bukirin sanhi ng kakjulangan sa patubig. DB